Hydraulische berekening

ATM bedrijf biedt een scala van diensten voor hydraulische berekening van technische systemen

Netwerkaanpassing maakt het mogelijk om een betrouwbare en economische wijze van distributie van energiebronnen aan consumenten in overeenstemming met hun behoeften te creëren. Het project met een gevestigde wiskundige model van het werk van communicatie kunt u activiteiten voor het voorspellen en modelleren van het werk van engineering netwerken uit te voeren.


VERRICHTE WERKZAAMHEDEN

Manometrisch onderzoek

Simulatie van een echte
hydraulisch model

Analyse van de toestand van het netwerk en de efficiëntie ervan

Modelleringsopties

Voorspelling van het waterverbruik van de stad en watervoorzieningszones op verschillende
tijdsintervallen (jaar, maand, enz.)

Aanbevelingen voor het leveren van energie

  • besparing technologieën voor operationele
    beheer van pompstations

RESULTAAT

Het gebruik van een wiskundig model maakt het mogelijk de werking van bestaande ingenieursnetwerken te plannen en te verbeteren op basis van feitelijke berekeningen en metingen.

Gekalibreerd echt hydraulisch model

Minimalisatie van negatieve verschijnselen

Verhoog de betrouwbaarheid van het systeem

Optimalisatie van de bedrijfsmodus van pompstations