Startpagina » Geo-informatieprojecten » GIS creëren en implementeren

GIS creëren en implementeren

Wij bieden de creatie en implementatie van GIS bij bedrijven die engineering netwerken (watervoorziening, riolering, warmte-en gasvoorziening en elektriciteit) exploiteren. De specialisten van het bedrijf hebben uitgebreide ervaring in de hydraulische berekening van druk-en niet-druknetwerken, evenals hun aanpassing.

Het bedrijf is actief het ontwikkelen van de richting van software-ontwikkeling die u toelaat om bedrijfsprocessen te automatiseren in de bedrijven van de klant, met een uitgebreide integratie van deze ontwikkelingen in GIS en wij bieden.

Het GIS dat we implementeren stelt u in staat om:

1Krijg gedeelde toegang tot een up-to-date
elektronische kaart

2Zelfstandig ontwikkelen van het systeem door middel van de
gebruik van open data formaten

3Ontvang constant hoog gekwalificeerd
productondersteuning

4Ruimtelijke gegevens analyseren


Geïnteresseerde organisaties

WATERBEDRIJVEN, WARMTEBEDRIJVEN, ELEKTRISCHE NETWERKEN

Inventaris van de technische netwerken
Hydraulische berekeningen uitvoeren
Verificatie van het berekende netwerkmodel
Opleiding van werknemers in het uitvoeren van hydraulische berekeningen met behulp van GIS
“Interactief verzendingssysteem” voor technologische faciliteiten en netwerken

GEMEENTE GIS

Integratie met stadsmanagementsystemen: Smart City, hulpdiensten, enz.
Het economische effect van de tenuitvoerlegging van GGI

GIS IN HUISVESTING EN GEMEENSCHAPPELIJKE DIENSTEN

Het oplossen van topologische problemen
Economisch effect van de tenuitvoerlegging